Som lärare kan jag verkligen göra skillnad

Klara Ollson är 25 år och läser Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i svenska och svenska som andraspråk. Klara har valt läraryrket för att göra skillnad i barns och undgomars liv.

Klara Ollson

Klara Ollson

Vi mötte Klara Ollson som är i slutskedet av sin utbildning till gymnasielärare i svenska och svenska som andraspråk. I sin intervju berättar Klara hur studietiden har varit och varför hon gjort detta yrkesval.

Detta är första delen i en miniserie om att plugga till lärare i svenska och svenska som andraspråk. Intervjun med Sofia Nilsson kommer nästa vecka.

Hur kommer det sig att du har valt att studera till lärare?

När jag bestämde mig för att jag ville börja studera valde jag mellan flera olika utbildningar. Jag funderade länge på att läsa personalvetare med inriktning mot pedagogik för att kunna arbeta med människor, ha personalansvar och senare bli någon form av chef. Jag var också inne på att studera till kommunikatör för att jag har ett stort intresse för språk och språkförmedling. Eftersom jag alltid har gillat skolan var också lärare ett alternativ, även om det länge inte var mitt främsta val.

Lärare kan verkligen göra skillnad!

Jag insåg dock efter några års betänketid, som både innehöll brevbärarjobb och en jordenruntresa, att jag skulle satsa på att bli gymnasielärare i svenska. På så sätt skulle jag dels få kunskaper i pedagogik och dels kunna vidga mina kunskaper om det svenska språket. Det viktigaste argumentet för mitt val var dock att jag i mitt framtida yrke skulle få ta del av många individers liv och kunna spela en viktig roll för deras utveckling. Lärare kan verkligen göra skillnad!

Hur kommer det sig att du har valt kombinationen svenska och svenska som andraspråk?

För mig var valet av mitt förstaämne, svenska, givet. Det var ett av mina favoritämnen i skolan och jag har alltid tyckt om att skriva. Valet av andraämne var betydligt svårare. När vi under vår fjärde termin på programmet skulle välja vårt andraämne hade flera av mina klasskamrater börjat prata om att söka svenska som andraspråk. Vi läste också en kurs tillsammans med studenter som kommit längre på sin utbildning och som verkligen rekommenderade att studera svenska som andraspråk. Med tanke på att språkdelen av svenskämnet, främst språkanvändning, skrivutveckling och grammatik, alltid hade intresserat mig, blev även jag mer övertygad om att svenska som andraspråk var det andraämne som passade mig bäst. Därför sökte jag svenska som andraspråk till slut.

Med tanke på situationen i världen idag är ämnet ytterst väsentligt

I efterhand är jag väldigt nöjd att jag valde de här två ämnena. Svenska är ett brett ämne, vilket möjliggör stor variation i undervisningen och anpassning av lektionsinnehåll efter elevgrupper. I svenska som andraspråk ligger fokus på språkutveckling och kulturella utbyten. Med tanke på situationen i världen idag är ämnet ytterst väsentligt. Ämnena är också ett bra komplement till varandra och vid studierna i svenska som andraspråk har jag haft stor nytta av att tidigare ha läst svenska och tvärtom.

Hur har studietiden varit vid institutionen?

Studieklimatet på Institutionen för nordiska språk är väldigt bra. Lärarna är kunniga, engagerade och omtänksamma. Under vår långa vfu-period märktes det också att de kurser vi har läst har gett oss en bra grund att stå på i vårt kommande yrkesliv.

I höstas hade du vfu i både svenska och svenska som andraspråk. Hur fungerade det?

Under vissa perioder under min utbildning har jag varit lite skeptisk till om det är just lärare jag ska bli. Framför allt tror jag att jag har påverkats av den ofta negativa bild av läraryrket som har spridits i medierna. Jag har varit nöjd med kurserna jag läst och jag har tyckt att de har varit intressanta, men ändå har jag tvivlat en del. Förmodligen har min brist på erfarenhet av läraryrket också inverkat på min osäkerhet.

Att vara lärare är jätteroligt och motiverande!

Efter den här sju veckor långa vfu-perioden i både svenska och svenska som andraspråk på en gymnasieskola känner jag mig betydligt mer säker på att jag har valt rätt. Att vara lärare är jätteroligt och motiverande! Under vfu-perioden uppskattade jag framför allt att planera och hålla lektioner och att lära känna och arbeta tillsammans med elever och kollegor. Ämnena svenska och svenska som andraspråk tillsammans kändes också som en väldigt bra kombination. Visst kommer en stor del av mitt framtida arbete att bestå av bedömning av elevtexter, men samtidigt tror jag att det kommer vara väldigt gynnsamt att ha dessa två ämnen parallellt. Lärare med kombinationen svenska och svenska som andraspråk har en stor kompetens inom svenska och de har dessutom ett andraspråksperspektiv som jag tror är väldigt fördelaktigt för elevers språkutveckling.

Avslutningsvis några korta frågor om läraryrket

Klara Ollson och Sofia Nilsson

Klara Ollson och Sofia Nilsson

En god lärare är en person som har förmågan att skapa ett gott klassrumsklimat och goda relationer till sina elever och kollegor. En god lärare är innovativ, entusiastisk och duktig på att ge sådan feedback som utvecklar eleverna. En god lärare är kunnig inom sina ämnen och reflekterar ständigt över det hen gör.

Dissar: Att svenska som andraspråk ibland fortfarande ses som ett stödämne

Hyllar: Engagerade lärare och ökade resurser inom skolan

Missa inte del två i vår miniserie om att bli lärare i svenska och svenska som andraspråk. Nästa vecka träffar vi lärarstudenten Sofia Nilsson.

Liknande inlägg