Ämneslärarprogrammet

Ämneslärarprogrammet är för dig som vill bli lärare i svenska eller svenska som andraspråk

Svenskämnet är skolans största ämne och som svensklärare har du en viktig uppgift när det gäller elevernas utveckling och kunskaper i språk.

Bli gymnasielärare i svenska och svenska som andraspråk

För att bli gymnasielärare i svenska läser du fyra terminer svenska. De kurserna är skräddarsydda för blivande lärare och innehåller både språk- och litteraturvetenskap. Därför läser du förutom hos oss även vid Institutionen för litteraturvetenskap. Vill du bli gymnasielärare i svenska som andraspråk läser du ytterligare tre terminer hos oss.

Läs mer om Ämneslärarprogrammet för gymnasiet.
Bloggat om Ämneslärarprogrammet.

Har du redan läst språkkurser? Gå det korta Ämneslärarprogrammet

Ämneslärarprogrammet finns också som ett kortare program på tre terminer. Det kan du söka till om du redan har läst de kurser som krävs i svenska och litteraturvetenskap. Det kan vara en bra väg att gå om du inte från början är helt säker på att du vill bli lärare. Då kan du börja läsa kurser först och sedan komplettera med lärarutbildningen.

Läs mer om det korta Ämneslärarprogrammet.