Interpunktion!

Hej Alva Dahl, författare, översättare samt före detta student och doktorand vid Institutionen för nordiska språk. Du är aktuell med den nyutgivna boken Interpunktion – Om skiljetecken och textens nyanser. Hur kommer det sig att du ger ut en bok om just detta?

Alva och Siv Strömquist, docent i nordiska språk och författare av Skiljeteckensboken. Bild: Stefan Stömquist

Alva Dahl och Siv Strömquist, docent i nordiska språk och författare av Skiljeteckensboken. Bild: Stefan Strömquist

Interpunktion är intressant utifrån en massa olika perspektiv! Min doktorsavhandling handlade om det, och under arbetet med den fick jag många frågor från vanliga skribenter och läsare som jag inte hade utrymme att besvara i avhandlingen. Jag tyckte också att jag hade mer att säga om till exempel variationen mellan interpunktion i olika slags texter och genrer än vad jag kunde göra i avhandlingen, som bara beskrev tre romaner. Så jag tyckte att jag behövde skriva en till bok innan jag kunde lämna interpunktionen bakom mig!

Testa att byta ut skiljetecknen i dina egna texter!

Hur viktigt är det egentligen med skiljetecken? Vilken betydelse har de i våra texter?

Först och främst hjälper de läsaren (innandetfannskiljeteckenvarläsningenmycketmerkrävandeaktivitetdåskrevmanpådetsättsomnukallasscriptiocontinua). Men de gör det inte bara möjligt att uttrycka sig klart och entydigt i skrift, utan också nyanserat och varierat.

Finns det något skiljetecken som du tycker är överanvänt? Något som kanske i stället borde användas mer?

Jag gillar alla skiljetecken, och tycker inte att något särskilt behöver användas mer eller mindre – men texterna blir bättre om vi är medvetna om interpunktionen och reflekterar över vilket skiljetecken som blir bäst just här, beroende på vad vi vill säga och hur.

Har du något tips till den som vill utveckla sitt skrivande och bli säkrare på att använda skiljetecken?

Ja, testa att byta ut skiljetecknen i dina egna texter. Kommatecknet i föregående mening kunde till exempel ha ersatts med kolon eller tankstreck. Eller punkt, om vi låtit ”Ja.” bilda en egen mening. Vad blir skillnaden? Sådant diskuterar jag i min bok. Se också till att ha Svenska skrivregler eller Skiljeteckensboken nära till hands, för att kunna slå upp om du blir osäker på skrivreglerna.

Att bli en säkrare skribent och att bli säkrare på att använda skiljetecken hänger ihop.

Vilken kurs på Nordiska språk ska man läsa om man vill bli en bättre skribent och få stenkoll på allt detta?

Alla kurser i skriftlig framställning! Till exempel Kreativ svenska, Presentationsteknik och Vetenskapligt skrivande. Att bli en säkrare skribent och att bli säkrare på att använda skiljetecken hänger ihop. Men också textanalyskurser, där man får studera språkliga detaljer i andras texter och reflektera över hur de fungerar. Och Språkvård och språkpolitik.

Vad är ditt nästa projekt?

Jag funderar mycket på hur redaktörer och författare/översättare diskuterar språkliga detaljer, hur den litterära textens språk formas i deras samspel. Redaktörer är liksom skiljetecken viktiga, men lite osynliga. Det kan bli något om det.

Alva och Siv Strömquist samtalar på boksläppet 

Liknande inlägg