Vi svär så in i Norden!

Svordomar har länge varit ett försummat forskningsområde. Det vill forskarnätverket SwiSca, Swearing in Scandinavia, råda bot på.

swicaNu samlas nordiska svordomsforskare från Danmark, Finland, Norge och Sverige för sitt tredje symposium; denna gång i Uppsala den 5 och 6 mars. Vem svär egentligen var, när, hur och varför? Och vilka attityder har folk i allmänhet till svärande? Det är några av de frågor som forskarna ställer, undersöker och utreder.

Ett urval av de här frågorna om svärande presenteras för alla intresserade som vi välkomnar till Ihre-salen i Engelska parken torsdagen den 5 mars klockan 14.15–17.00. I foajén finns en posterutställning. Där serveras också kaffe i pausen.

Olika perspektiv på svordomar

Eftermiddagen inleds av Lars-Gunnar Andersson, mångårig medarbetare i radioprogrammet Språket och författare till boken Fult språk, med ett föredrag om svenskars attityder till svordomar. Ett andra föredrag, på norska, handlar om tendenser i norskt svärande och ett tredje föredrag, på engelska, handlar om en nutida trend: att svenskar svär med engelska svärord. Eftermiddagen avslutas med ett panelsamtal om traditioner och trender i nordiskt svärande med våra forskarkolleger från Danmark, Finland, Norge och Sverige.

Ännu mer svärande

Skulle eftermiddagen ge mersmak, vilket vi hoppas, finns det möjlighet för den speciellt intresserade att besöka forskarsymposiet dagen därefter. Då presenteras sju olika vetenskapliga undersökningar kl. 9.00–14.00 i Engelska parken, sal 16-0041.

Varmt välkomna!

Erik Falk och Ulla Stroh-Wollin

Liknande inlägg