Elin Pihl

Var ligger Hättaled?

Vi vill gärna att så många som möjligt ska få ta del av vår intressanta forskning. Därför nappade vår namnforskare Elin Pihl direkt när hon blev inbjuden till Klockrike hembygdsförening för att prata om ortens namn. Vi har pratat med Elin och med Gerd Mellberg från föreningen.

Elin Pihl

Elin Pihl föreläser om ortnamn för Klockrike hembygdsförening.

Hur kommer det sig att ni bjöd in Elin till er hembygdsförening?

I Klockrike finns hundratals ortnamn, och vi är väldigt intresserade av deras betydelse och ursprung. Vi har en speciell namngrupp som håller på att sammanställa en digital ortnamnskarta – Klockrikekartan. På den har vi prickat in så många upptecknade ortnamn som vi har kunnat placera. Det var intressant och stimulerande att ha Elin här på besök.

Det var intressant och stimulerande att ha Elin här på besök.

Var det något som ni tyckte var särskilt intressant?

”Var ligger Hättaled?” stod det på affischen som inbjöd till mötet. Det handlar om en liten väg eller stig som många Klockrikebor har använt som genväg till badplatsen i Svartån. Elin berättade för oss att det även har hetat Hettatill tidigare och att förleden Hetta inte är så lättolkad. Om jag förstod allting rätt kan den betyda allt från riskera och våga till snygga upp och hålla upp. Vi blev också lite tagna av att få lära oss om Jämmerkärret. På ett av arkivkorten kan man läsa om pigan som begravde sitt barn där. Men det var skrivet med fonetisk skrift (landsmålsalfabetet) som vi tidigare inte har lyckats tolka. Sedan fick vi lära oss om vad ändelser i ortnamn kan berätta om namnens ålder. Och till sist tittade vi på Klockrikekartan tillsammans.

Hittills har jag inte varit ute i någon förening som inte har varit glad att jag har kunnat komma.

Vad tycker du, Elin, om att vara ute och föreläsa på det här viset?

Dels är det faktiskt en del av vår forskningsuppgift; att sprida våra upptäckter och vår kunskap. Dels är det ett uppskattat ämne att prata om. De allra flesta har en anknytning till hemmiljön och har ibland gått och funderat över vissa namn och andra gånger inte alls tänkt på att namn många gånger betyder något mer än bara just den platsen som bär namnet. Det blir ofta många frågor efter föredraget och hittills har jag inte varit ute i någon förening som inte har varit glada att jag har kunnat komma.

 Namn är intressanta eftersom de ger små ledtrådar till våra förfäders samtid.

Vad är det som är så intressant med namn?

Namn är intressanta eftersom de ger små ledtrådar till våra förfäders samtid. Särskilt smånamnen/ägonamnen, som jag har studerat i min avhandling, bildar pusselbitar till de tidigare människornas liv. Jämmerkärret är ett exempel där en folksägen (eller möjligen en verklig händelse) har givit upphov till ett namn. Vi människor skapar till viss del vår miljö genom att ge namn till vår omgivning. Både folktro och människors vardag kan komma till uttryck i namnen, eller hur ska man annars förstå namn som Nattkappan, Girigbuken och Svintrytan?

 Hur ska man annars förstå namn som Nattkappan, Girigbuken och Svintrytan?

Varför är det viktigt att samla in namn?

Namn är intressanta av många anledningar. Ur ett språkligt perspektiv kan man ofta spåra äldre språkförändringar och skeenden i namnen. Inte sällan innehåller våra ortnamn ord som var i bruk för över tusen år sedan. Att veta att Hjälmaren återgår på ett fornsvenskt Jalman med betydelsen ’den ljudande (sjön), sjön med starkt dån’ tycker jag väcker en känsla av samhörighet och förståelse för det folk som en gång levde vid samma sjö som vi fortfarande kan bada eller fiska i idag. Samtidigt ger namnen en bild av verkligheten, såsom namngivarna uppfattade den. Vi kan anta att Hjälmaren ”dånade” när vindarna drog över den och att namnbrukarna tyckte att det var ett passande namn. Namnen kan även berätta mycket om sin samtid. Personnamnens eller företagsnamnens mode följer ofta sociala trender och vi kan i namnen se vilket språk eller vilken stil de samtida människorna attraheras av. Och sist men inte minst så är det roligt! 

Elin har nyligen också varit och föreläst i Marielund. Du kan läsa mer om det här.

 

Liknande inlägg