Svordomen fuck sprids över världen

Svärordet fuck är troligen den mest spridda svordomen i världen. I de nordiska språken är fuck väletablerat och en del av språken, i ryska och hindi används det men är inte lika väl etablerat. Och i det etiopiska språket amharic används det bara av yngre i storstäderna.

I forskningsartikeln ”The worldwide use and meaning of the f-word” har forskarna studerat svordomen fuck i isländska, norska, danska, ryska, det indiska språket hindi och det etiopiska språket amharic.

Av de språk som forskarna har undersökt kan de se ett tydligt mönster där svärordet fuck har naturaliserats i tal och skrift i alla de undersökta nordiska språken, i skriften möjligtvis lite mera i isländsk skrift som är det steget stora steget för att ett låneords resa till att vara en naturlig del av språket. I ryskan har fuck ännu inte naturaliserats och i hindi och amharic används fuck mindre än i ryska.

Veturliði Óskarsson, professor i nordiska språk, har tillsammans med ett internationellt forskarlag undersökt spridningen av den engelska svordomen fuck över världen.

Del av de nordiska språken

I Sverige har vi behållit stavningen men anpassat uttalet.

– U på engelska blir kort a i svenska. Även om vi kanske tycker det låter som engelska hör en engelsman skillnaden. Vi har en otroligt välutvecklad känsla för nyanser i de språk vi har vuxit upp med, berättar Veturlidi Oskarsson, professor i nordiska språk, som är en av forskarna bakom forskningsartikeln.

På isländska borde det engelska fuck ha blivit fökk om det skulle följt den vanliga gången med engelska låneord men det blev fokk.

– På isländska fanns redan ordet fokk som betydde att vara lat, lata sig eller göra saker på ett ofullständigt sätt. Helt plötsligt fanns två betydelser av fokk och yngre islänningar kan inte längre den äldre betydelsen. För äldre islänningar låter ordet ganska oskyldigt i dess gamla betydelse.

Används av yngre i Indien och Etiopien

Intressant att notera är användningen av fuck i Indien. Det finns inhemska svordomar som är sexuellt relaterade och äldre personer som är engelsktalande använder svordomar på hindi när de svär. Yngre personer byter tvärtom till engelska från hindi när de svär.

Överlag i de undersökta språken används fuck mer av yngre personer. I amharic, som är det undersökta språket där fuck används minst, används det uteslutande av yngre storstadsbor. Även i amharic finns inhemska svordomar som är sexuellt relaterade.

Etablerat i isländska från 1980

– Det äldsta belägget vi hittar i isländska är från 1948 men det är först på 70-talet som fuck börjar användas, först i ganska liten utsträckning och utan att uttal och stavning anpassas. Från 1980 används det ganska mycket.

För att illustrera hur fuck etablerar sig i isländskan berättar Veturlidi Oskarsson om några exempel. Island påverkades mycket av den anglosaxiska kulturen från andra världskriget och framåt eftersom Keflavik på Island användes som mellanlandningsstation för flygplan och senare flygbas för Nato.

Under sin uppväxt på Island såg Veturlidi Oskarsson 1974 filmen från den berömda musikfestivalen Woodstock. I filmen skanderar bandet ”Country Joe & the Fish” fuck från scenen.

– Vi blev helt galna, det var ju helt otänkbart att säga!

Under den ekonomiska krisen på Island 2008 när människor demonstrerar mot regeringen dyker det en dag upp en man med en hemmagjord skylt. På skylten står det ”Helvítis Fokking Fokk” (Helvetes Fucking Fuck)

– Den skylten blev till kännetecknet för protesten mot regeringen.

Germanskt låneord?

Varifrån ordet fuck kommer är inte helt klart. De första exemplen i engelska är från 1400-talet och troligen är det ett germanskt ord som lånats in i engelskan, kanske från nordiska språk.

– I de nordiska språken fanns det varianter på verbet som betydde röra något fort fram och tillbaka. I svenska dialekter finns till exempel verbet focka som betyder röra snabbt. Den här betydelsen kan sedan ha överförts till en sexuell akt.

Liknande inlägg