Läs en sommarkurs hos oss!

Sommaren 2018 erbjuder vi tre sommarkurser på Institutionen för nordiska språk.

Årets kurser riktar sig särskilt till lärare och lärarstudenter inom svenska som andraspråk. Kurserna Skönlitteratur ur ett andraspråksperspektiv och Språkutvecklande arbetssätt i klassrummet ges på distans. Kursen Svensk grammatik i ett tvärspråkligt perspektiv ges som campuskurs.

Välkommen att söka senast 15 mars 2018.

Skönlitteratur ur ett andraspråksperspektiv

Kursen behandlar olika perspektiv av skönlitteratur för att kunna skapa en förståelse för litterära genrer och för skönlitteratur i andraspråksundervisning. Vidare syftar kursen till att identifiera språkliga utmaningar i läsning av skönlitteratur samt motivera och förklara didaktiska val. Kursen riktar sig till lärare och andra som är intresserade av litteratur i ett andraspråksperspektiv.

Studietakt: Sommarkurs v. 23–33 2018 på distans (utan träffar). Kursplan.
Anmälningskod: UU-05651
Behörighet: 60 hp i ett språkvetenskapligt ämne

Språkutvecklande arbetssätt i klassrummet

Kursen vidareutvecklar dina språkdidaktiska kunskaper. Speciellt behandlas sådana arbetssätt i klassrummet som kan stödja elevers utveckling mot en bred repertoar, både muntligt och skriftligt. Elevers språkutveckling från förskola till gymnasieskola, men främst under tonårstiden, belyses.

Studietakt: Sommarkurs v. 23–33 2018 på distans (utan träffar). Kursplan.
Anmälningskod: UU-05706
Behörighet: 60 hp i svenska språket eller svenska som andraspråk

Svensk grammatik i ett tvärspråkligt perspektiv

Kursen riktar sig i första hand till lärare i svenska som andraspråk och behandlar svenskans grammatiska struktur i ett kontrastivt och didaktiskt perspektiv. Du lär dig bland annat att skilja på universella och språkspecifika grammatiska drag och att analysera den grammatiska utvecklingen hos elever som lär sig svenska.

Studietakt: Sommarkurs v. 25–34 2018 på campus i Uppsala. Kursplan.
Anmälningskod: UU-05642
Behörighet: Grundläggande behörighet och Engelska 6, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Engelska B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A6 c/6 c)

Liknande inlägg