Lär dig att analysera litterära texter!

Är du språkvetare och tycker om att läsa skönlitteratur? Är du högstadie- eller gymnasielärare i svenska och vill fördjupa dig i både språk och litteratur?

Böcker

Inom litterär stilistik används språkvetenskapliga verktyg för att analysera skönlitterära texter
Foto: Magnus Hjalmarsson, © Uppsala universitetsbibliotek

I så fall är kursen Litterär stilistik, 7,5 hp, något för dig! I kursen sysslar vi bara med en sorts text, nämligen skönlitteratur, och vi gör det med hjälp av våra språkvetenskapliga verktyg. Du får lära dig att beskriva och förklara vissa aspekter av en litterär text: Hur skriver en viss författare? Varför blir vi berörda av vissa texter? Hur hänger den här berättelsen ihop? Du kommer också att ha möjlighet att fördjupa dig i ett verk, ett författarskap eller en epok – kanske vill du till exempel försöka ta reda på om det finns något gemensamt i stilen hos alla svenska deckarförfattare som nu sprids över hela världen. Inom stilistiken besvaras den sortens frågor med hjälp av lingvistiska metoder, som analys av textbindning, syntax eller lexikon.

Efter kursen kommer du att ha fått en överblick över aktuell forskning i litterär stilistik och du kommer att ha tränat upp din egen förmåga att analysera skönlitterära texter. Med hjälp av språkliga studier förstår vi faktiskt det litterära verket bättre!

Liknande inlägg