De första stegen som blivande svensklärare, del 1

Svensklärarutbildningen vid Uppsala universitet är ett samarbete mellan Litteraturvetenskapliga institutionen och Institutionen för nordiska språk, där Littvet sköter läsningen av alla möjliga böcker, och Nordiska förvaltar språkdelen. Detta innebär bl. a. grammatik, språksociologi, språkhistoria, textanalys, och annat roligt och matnyttigt. I del två av Carins blogginlägg kan du läsa om den andra terminen med språkliga kurser. 

Jag är gammal svensklärarstudent, och tänkte ge en lite mer ingående beskrivning av den språkliga delen i kurserna Svenska 1 och Svenska 2, kurser som läses under första året på utbildningen. Varje kurs ligger på 30 högskolepoäng, och är i sin tur uppdelad i fyra delkurser om 7,5 högskolepoäng. Här samsas litteraturvetenskap och språk med varandra, vilket ger två delkurser i språk, och således två delkurser i litteraturvetenskap under varje termin. ”På min tid” som man brukar säga – vår- och höstterminen 2012 – lästes en delkurs i språk parallellt med en delkurs i litteraturvetenskap. Detta upplägg var både krävande och stimulerande – som akademiska studier ska vara!

Dina sms kommer att vara grammatiskt perfekta.

Grotta ner dig i grammatiken på kursen Språkets struktur

För att återgå till vad Nordiska bidrar med under utbildningen, vill jag återigen använda mig av ordet matnyttigt, då det så väl stämmer in på vad du får ut av dina språkstudier. Den första delkursen i Svenska 1 heter Språkets struktur, och ger en grundlig insikt i svenska språkets uppbyggnad. Kursupplägget består av föreläsningar och regelrätta lektioner, under ledning av mycket kunniga och ambitiösa lektorer och lärare. Detta varvas med grammatikstugor, där studenterna får grotta ner sig ordentligt i häften med grammatik- och syntaxövningar, med läraren till hands vid behov. Dessa tillfällen var mycket givande, särskilt inför examinationen, som var en klassisk salstentamen. Vid första anblicken kan denna delkurs te sig rätt maffig, särskilt om det är första gången du läser på universitetet. Den kräver arbete, det ska inte stickas under stol med. Dock får du igen oerhört mycket under kommande kurser, och även i ditt vardagliga språkbruk – dina sms kommer att vara grammatiskt perfekta och de 14 ordklasserna (ja, du kan lära dig alla utantill) är ständigt närvarande.

Kursen var stimulerande och gav mycket kunskap om hur jag praktiskt kunde förbättra mitt eget skrivande och analyserande av olika texter.

Analysera texter på kursen Stil, text och tal

Denna intensiva grammatiska explosion följs av delkursen Stil, text och tal. Kursbeteckningen sammanfattar väl vad kursen består av: du ska skriva och tala, och även vara medveten om vilka olika stilar du kan göra det i. Kursen spänner över många områden, då en introduktion till andraspråksinlärning ges, och läs-och skrivsvårigheter tas upp. Olika genrer behandlas, och praktisk övning i muntlig framställning är en betydande del av kursen. Liksom i grammatikkursen består upplägget av lektioner och föreläsningar, med flera spännande gästföreläsare. Denna delkurs, och således hela kursen Svenska 1, avslutades med en hemtentamen. Personligen gillade jag denna kurs väldigt mycket, då den var stimulerande och gav mycket kunskap om hur jag praktiskt kunde förbättra mitt eget skrivande och analyserande av olika texter.

För egen del minns jag första terminen som mycket rolig.

Då en högskoletermin går väldigt fort, och dina akademiska poäng bara trillar in, är vi alltså redan framme vid slutet av den första terminen på svensklärarutbildningen. För egen del minns jag första terminen som mycket rolig. Den uppfyllde alla mina förhoppningar om hur de språkliga kurserna skulle vara: strukturerade och välordnade, med intressanta ämnen och kompetenta lärare. Om du är intresserad av att bekanta dig med den kommande kursen Svenska 2 är, håll utkik på pluggasvenska.nu!

Liknande inlägg