Dags att fira band 37

Hej Lennart Larsson, lektor vid Institutionen för nordiska språk och redaktör för Svenska akademiens ordbok!

Det händer grejer med Svenska akademiens ordbok, eller SAOB. Men först och främst, låt oss reda ut begreppen. Vad är egentligen skillnaden mellan SAOB och SAOL, Svenska akademiens ordlista?

Lennart Larsson med språkprov framför sig.

SAOB och SAOL är helt olika ordböcker. SAOB är den historiska ordboken som beskriver svenska ords ursprung ända från 1521. SAOL visar hur svenska ord stavas, böjs och uttalas, och ofta vad de betyder också.

Arbetet med SAOB har pågått sedan slutet av 1800-talet.

Du jobbar alltså med den historiska ordboken, SAOB? Ni har nyligen haft anledning att fira. Berätta!

Det stämmer. I våras släppte vi ett nytt band, med slutet av bokstaven U och början av bokstaven V. Arbetet med SAOB har pågått sedan slutet av 1800-talet, och det sägs att det är världens största pågående kulturprojekt. Man började med A, och nu är vi en bra bit in på V. Vi räknar med att hela SAOB ska vara färdig någon gång under första hälften av 2020-talet. Vi har redan språkprov fram till Ö – i arkivet ryms cirka 8 miljoner språkprov.

Vilka arbetar med SAOB?

På ordboksredaktionen är vi ungefär tjugo personer, förberedare, redaktörer och kontrollanter. Förberedarnas uppgift är att samla materialet till redaktörerna i form av språkprov. Redaktörerna skriver sedan artiklarna. Vi har också kontrollanter, som säkerställer att alla hänvisningar och citat är korrekta.

Det är ett väldigt kreativt arbete som innehåller både vånda och eufori!

Berätta lite mer om hur arbetet går till. Vad är till exempel ett språkprov?

Språkprov med det äldsta exemplet på ordet ”välkommen” i nysvenskan.

Språkprov är exempel på ord från både tryckta och otryckta källor av många olika slag. Om vi till exempel tar ”väl”, som jag håller på med just nu, så anger det första språkprovet den först dokumenterade användningen i nysvenskan. För fornsvenska finns andra ordböcker, Söderwalls och Schlyters. SAOB tar vid från 1521. De allra äldsta källorna kommer från Gustav Vasas brevkorrespondens från första hälften av 1500-talet. Bilden till höger visar ett språkprov med det äldsta belägget för ordet ”välkommen”. ”GR” står för Gustav Vasas registratur. Redaktörens uppgift är att dela in betydelsen i olika moment och undermoment och redogöra för olika former av orden genom historien, deras etymologi, och så vidare.

Vad är det roligaste med arbetet?

När man lyckas lösa kluriga problem. Om vi fortsätter med ”väl” som exempel. Här har en betydelse av ”mycket bra” eller ”tillfredsställande” övergått i en betydelse av  ”mycket” eller ”ordentligt” eller” i hög grad” och sedan till ”för/alltför”. I en äldre betydelse betyder alltså meningen ”svavlet är väl gult” att det är knallgult, och inte ”för gult” som vi skulle tolka det idag. Det är svårt att avgränsa de olika betydelsemomenten, och det är mycket arbete bakom innan man kommer fram till det. Det är ett väldigt kreativt arbete som innehåller både vånda och eufori!

Nu har vi en nätversion som är mycket pålitlig och som håller att citera i vetenskapliga sammanhang.

En annan anledning att fira hade ni härom året, när SAOB kom ut i digital version.

SAOB:s digitala version

Ja, SAOB har visserligen tidigare funnits på nätet, men det var en inskannad version som innehöll en hel del felaktigheter. Men nu har vi en nätversion som är mycket pålitlig och som håller att citera i vetenskapliga sammanhang.

Vi har tidigare uppmärksammat SAOB:s digitalisering på bloggen när institutionen hade besök av ordbokschefen.

Vad ska jag läsa om jag vill bli ordboksredaktör eller är intresserad av ords betydelser och etymologi?

Grammatik, språkhistoria och semantik är det viktigaste. Allt det kan man ju lära sig om på våra kurser här på institutionen!

 

 

 

Liknande inlägg