Semantik: en kurs om språklig betydelse

Handen på hjärtatMitt hjärta bultarLaget visade stort hjärta: Vanliga ord som hjärta kan ha olika betydelser i olika sammanhang. Samma sak gäller även för hela satser: Kan du räcka mig smöret? kan betyda ’Sitter du tillräckligt nära för att räcka mig smöret?’, ’Vill du vara så vänlig att räcka mig smöret?’ eller kanske rentav ’Nu är det faktiskt min tur att få smöret!’

Semantik handlar om språklig betydelse. Språklig betydelse finns på alla språkets nivåer, från delar av ord till texter. Under kursen Semantik fokuserar vi framför allt på ordnivån. Vi diskuterar semantikens centrala frågeställningar och du får kunskap om viktiga begrepp på området. Olika teoribildningar presenteras, med fokus på kognitiv semantik (föreställningsscheman, konceptuella metaforer m.m.). Lektionerna består av föreläsningar, övningar och diskussioner.

Den ena examinerande uppgiften utgörs av ordanalys. Du analyserar några svenska ords nutida betydelser, med hjälp av olika material (tidningstext, romaner, bloggar m.m.). I den andra uppgiften, en uppsats, får du möjlighet att fördjupa dig i semantikens centrala frågor och begrepp. Du som läser till lärare kan välja att istället för uppsatsen skriva ner en lektionsplanering om semantik för dina kommande elever.

Kursen Semantik passar alla med intresse för språkets olika betydelser – i vardagslivet, ur språkvetenskapliga perspektiv och som blivande svensklärare. Du ska ha förkunskaper motsvarande en termin på någon av våra grundkurser, Svenska 1–3 inom Lärarprogrammet eller Svenska 1–2 inom Ämneslärarprogrammet. Undervisning sker på distans och i form av fem träffar i Uppsala på 4 timmar vardera.

Välkommen att söka senast 15 oktober på antagning.se!

Liknande inlägg