Peter gör karriär på svenska

Peter Sullivan arbetar just nu som finansjournalist och är partner på det Uppsalabaserade mediebolaget Tell Media Group. Eftersom bolaget fokuserar på hela den nordiska regionen reser han en hel del till de nordiska huvudstäderna. Peter har läst Professionell svenska som numera ryms inom kursen Svenska språket.

Vad läste du på universitetet?

Peter Sullivan

Peter Sullivan (i mitten) på jobbet

På universitetet läste jag Ekonomprogrammet men breddade min utbildning med fristående kurser som jag var lite nyfiken på. Det var allt ifrån kurser inom matematik, statistik och ekonomisk historia till idé- och lärdomshistoria, sociologi och språkkurser såsom spanska och professionell svenska.

Var det lätt eller svårt att få det första jobbet efter studierna?

Det var lätt men jag tror alla våndas lite under studietiden och undrar hur man ska kunna komma in i arbetsmarknaden på ett bra sätt. Jag gjorde det i alla fall. Det var därför jag alltid försökte ha något annat på gång. Jag varvade ideella engagemang med extrajobb och sommarjobb. Jag hann knappt börja söka jobb innan jag blev övertalad att börja på heltid på ett av mina extrajobb.

Hade du en tydlig plan för vad du ville jobba med när du pluggade?

Både ja och nej. Som barn och tonåring årspendlade jag mellan USA och Sverige och jag kände länge en stor osäkerhet kring vilket land jag ville bo i på sikt. Jag älskade ju både Sverige och USA fast på olika sätt. Samtidigt var jag rätt säker på att jag ville läsa och jobba inom juridik. Problemet med juridik är att lagar och regler ofta är väldigt landspecifika. Därför valde jag att läsa ekonomi med fokus på att jobba inom bank eller finans. Det kändes som ett internationellt mer gångbart alternativ. Men mina extrakurser inom humaniora gjorde att jag blev sugen på att jobba inom andra områden såsom media.

Att läsa svenska på universitetsnivå kändes som ett naturligt steg.

Varför valde du att läsa svenska, och hur har vägen sett ut fram dit där du är idag?

Jag har alltid velat göra mitt yttersta när det gäller skolan. Oftast gick det bra men just svenska som ämne var extra utmanande för mig då mina år i USA gjorde att jag ständigt hamnade på efterkälken. Paradoxalt nog har det visat sig att just denna motgång, att inte kunna prestera tillräckligt bra enligt min interna måttstock, har motiverat och fortsätter att motivera mig till att utvecklas inom det svenska språket. Att läsa svenska på universitetsnivå kändes som ett naturligt steg.

Vad gör du konkret i ditt jobb? Nämn några typiska arbetsuppgifter.

Som journalist ägnar jag mycket tid åt att bara hålla mig uppdaterad. Jag läser olika rapporter, bevakar händelseutvecklingar och går på olika konferenser och mingelevents. Varje vecka har vi ett redaktionellt möte där vi ser över vad som ska prioriteras. Sedan handlar det om att intervjua och prata med relevanta personer. Det är oftast politiker, tjänstemän, konsulter och personer inom bank och finans som ska intervjuas. Att personligen träffa intervjuobjektet är otroligt viktigt för artikelkvalitén och eftersom vi täcker hela Norden så reser jag en del.

Förutom att jag fick större självförtroende så kunde jag också diskutera och resonera kring språkrelaterade ämnen på ett helt annat sätt.

Vilka kunskaper och färdigheter från studietiden har du mest nytta av i ditt jobb idag?

Självklart har studier inom national- och företagsekonomi gett mig en större förståelse för hur finanssystem fungerar i stora drag. Att ha läst Professionell svenska har gett mig mycket mer än vad jag vid den tidpunkten kunde förutspå. Förutom att jag fick större självförtroende så kunde jag också diskutera och resonera kring språkrelaterade ämnen på ett helt annat sätt.

Vad är det allra roligaste?

Att dagligdags få intervjua extremt begåvade och smarta individer.

Vad finns det för för- och nackdelar med ditt jobb, tycker du?

Att vara i en stimulerande miljö är både en fördel och en nackdel. Fördelen är att man alltid lär sig något nytt och att man känner att man utvecklas. En nackdel är att det är otroligt energikrävande och oftast får man intellektuellt återhämta sig på fritiden.

Vilken typ av person passar för att göra det du gör?

Man ska gärna vara nyfiken. Varför ser det ut som det gör? Vad är det som har hänt? Vart är vi på väg och varför händer det just nu? Ofta säger människor mycket som är otroligt intressant fastän de själva inte alltid verkar förstå det. Att vara noggrant förberedd men också lyhörd och ställa rätt följdfrågor är därför a och o. Det är också bra om du är lite envis också. Det är inte alltid som folk vill att man skriver om vissa ämnen eller händelseutvecklingar.

Tänk hellre på vad du vill göra på sikt och läs de kurser som kan få dig närmare det målet.

Bästa tipsen till den som pluggar

Hur roligt eller tråkigt ett jobb är behöver inte nödvändigtvis återspegla hur roliga eller tråkiga kurserna är som leder till det jobbet. Tänk hellre på vad du vill göra på sikt och läs de kurser som kan få dig närmare det målet.

Bästa tipsen till den som vill jobba med samma sak som du gör?

Det snabbaste sättet är nog att läsa journalistutbildning men vill du ha en särskild inriktning eller specialisera dig så är det nog ingen dum idé att läsa kurser inom ditt specialområde. Trots att journalister generellt har det tufft så finns det nischade områden som ofta går riktigt bra.

Liknande inlägg