Lägre seminariet: språkstudenter föreläser

I Nordiska studierådet har vi tillsammans med Folkuniversitetet som medarrangör dragit igång den nya föredragsserien Lägre seminariet, för studenter och av studenter.  Att studera språk behöver inte stanna vid att skriva tentor och uppsatser – det kan också innebära diskussioner och samtal i friare former. Du som är student vid Institutionen för nordiska språk kan därför kontakta oss om du brinner för någon särskild språkfråga och vill dela med dig av detta till andra.

Första föredragen 7 april

Lägre seminariet

Måndagen 7 april inleds föredragsserien. Simon Karlin Björk håller föredrag på temat ”Namnet på en borgruin i Länna socken” och Fredrik Valdesons föredrag har titeln ”Svårt att inte gilla en sådan inställning – reflektioner kring ett verb”. Tiden för dessa föredrag är kl. 15–16.30 och salen är 16–2041, Institutionen för nordiska språk. Efter föredragen finns det tid för diskussion och frågor och det kommer även att finnas fika.

Vill du hålla föredrag?

Vi vänder oss i första hand till studenter vid Institutionen för nordiska språk, men föredragen behöver inte behandla nordiska språk i snäv mening. De kan ha tvärvetenskapliga anslag, exempelvis med kopplingar till litteraturvetenskap eller historia. Vi vill också välkomna andra studentföreningar att delta. Även i sådana presentationer vill vi se en språkvetenskaplig koppling, men gärna med utgångspunkt i den egna föreningens fokus och verksamhet. Alla föredragshållare kommer att få ett intyg efteråt.

Träna på att popularisera vetenskap

Du kanske har skrivit en uppsats som du inte riktigt kan släppa trots att den är klar, eller går en delkurs som du tycker är särskilt intressant. Då kan denna föredragsserie vara ett utmärkt forum för dig. Att hålla en presentation är naturligtvis också en merit och ett gyllene tillfälle att träna på populärvetenskaplig framställning. Om ett föredrag bygger på resultat från en uppsats är det alltså bra att tänka på att inte redovisa resultaten rakt av, utan snarare lyfta fram kärnan i texten och levandegöra resultaten.

Är du intresserad av att hålla föredrag? Mejla till nordiska.studieradet@gmail.com

Liknande inlägg