Kombinerar språk och ledarskap som språkrådschef

Ann Cederberg är ny chef på Språkrådet och fil. dr i nordiska språk.

Ann Cederberg är ny chef på Språkrådet, en avdelning inom Institutet för språk och folkminnen. Hon är ansvarig för språkfrågor i nationella och internationella sammanhang. Språkrådet har ett statligt uppdrag som utgår från språklagen och rör frågor om språkvård, klarspråk, nationella minoritetsspråk och svenskt teckenspråk.

Vad läste du på universitetet?

Jag läste till ämneslärare i svenska och religionskunskap. Efteråt har jag läst mer litteraturvetenskap, engelska och lite tyska samt ämnesdidaktik. Jag har också en doktorsexamen i nordiska språk.

Varför valde du att läsa svenska?

För att det är så roligt!

Som student önskar jag att jag hade vetat att det fanns så många olika saker man kan jobba med.

Hade du en tydlig plan för vad du ville jobba med när du pluggade?

Nej, jag valde ämneslärarutbildningen eftersom min studievägledare på gymnasiet trodde det var enda sättet för mig att få läsa svenska. Men jag har jobbat som lärare under många år och trivts med det så jag har haft stor nytta av lärarutbildningen.

Språkkonsultutbildningen kände jag inte till men den hade jag annars gärna gått. Sen har jag jobbat som chef i 15 år och de planerna hade jag inte under utbildningen. Och att det fanns forskarutbildning och att jag skulle kunna gå en sådan hade jag ingen tanke på.

Vad önskar du att du hade vetat när du själv pluggade?

Att det fanns så många olika saker man kan jobba med.

Var det lätt eller svårt att få det första jobbet efter studierna?

Jag fick snabbt ett lärarvikariat men det var svårt att få tillsvidareanställningar.

När sen jobbet som chef för Språkrådet dök upp tyckte jag det skulle vara roligt att få kombinera språk och ledarskap.

Hur har vägen sett ut fram dit där du är idag?

Krokig och kanske lite ogenomtänkt men så här i efterhand ser jag hur det ena lett till det andra. Jag jobbade bara som lärare i ungdomsskolan något år. Sen blev jag uppmuntrad till att söka forskarutbildning och började undervisa på universitetet i stället. Efter ett tag började man knuffa fram mig till olika ledningsuppdrag. Det hade jag själv inte tänkt men nu efteråt ser jag att det var rätt och i de sammanhangen har jag haft jättestor nytta av att kunna mycket om ledarskap (lärarutbildning) och kommunikation (svenska).

Under några år har jag ägnat mig åt att bara vara chef inom högskolevärlden. Då jobbade jag bara med administrativa uppgifter och det var mycket lärorikt. När sen jobbet som chef för Språkrådet dök upp tyckte jag det skulle vara roligt att få kombinera språk och ledarskap.

Vad gör du konkret i ditt jobb?

Jag har många samtal med mina medarbetare där vi diskuterar hur vi ska lägga upp arbetet med de språkfrågor vi har ansvar för och tillsammans försöker vi hitta bästa lösningarna. Jag sitter också i många möten om språkfrågor, både internt och externt. Bland annat är jag ordförande för Klarspråksnämnden och jag sitter i Språkvårdsgruppen. Jag läser också texter och har synpunkter på dem. Jag är ny i rollen och så småningom ska jag komma igång med att skriva egna texter också.

Det finns så oerhört mycket vi skulle vilja göra på språkområdet.

Vilka kunskaper och färdigheter från studietiden har du mest nytta av i ditt jobb idag?

Jag måste säga allt eftersom mitt arbete är så omväxlande. En dag kanske jag börjar med att fundera på en språkfråga utifrån ett historiskt perspektiv för att gå vidare med att reda ut en situation där företrädare för olika uppfattningar eller grupper tycker olika (kommunikation), sen läser jag en text (skrivprocessen kopplad till ämnesinnehållet) och funderar på hur jag bäst lägger upp informationen om något (retorik), osv.

Vad finns det för för- och nackdelar med ditt jobb tycker du?

Fördelarna är helt klart att det är omväxlande och ställer krav på mig och mina medarbetare. Vi förväntas kunna mycket och hjälps åt för att lösa frågorna. En nackdel är att det finns så oerhört mycket vi skulle vilja göra på språkområdet men vi har inte de ekonomiska resurser vi önskar vi hade.

Vad är det allra roligaste?

Det allra roligaste är att få vara med och påverka språkutvecklingen.

Fundera på vad du faktiskt kan och träna på att beskriva det för intressanta arbetsgivare.

Vilken typ av person passar för att göra det du gör?

Det är svårt att säga. Olika personer och personligheter utformar naturligtvis uppdraget på olika sätt.

Bästa tipsen till den som pluggar?

Var öppen för det oväntade och okända. Det går inte att planera allt och både du och världen förändras.

Bästa tipsen till den som precis har tagit examen?

Lås inte in dig i beskrivningar om vad man kan göra eller inte göra efter examen utan fundera på vad du faktiskt kan och träna på att beskriva det för intressanta arbetsgivare.

Bästa tipsen till den som vill jobba med samma sak som du gör?

Se till att skaffa bredd. Vill man vara chef så ska man våga säga det och satsa på att utbilda sig också inom ledarskap. Ofta glömmer man inom akademin att det är ett yrke att vara chef och man behöver helst dubbla kompetenser. Vill man vara chef är det också bra att ha en mentor som hjälper en att få ordning på tankarna.

Liknande inlägg