Kandidatexamen – så fungerar det

En kandidatexamen innebär tre års heltidsstudier (180 hp). Av det läser man hälften (90 hp) inom ett och samma huvudämne, upp till C-nivå. Den andra halvan (90 hp) kan man välja att ta inom olika ämnen, så kallade biämnen. Eller läsa en termin utomlands eller göra praktik, om möjligheten finns.

Så vi säger att du läser svenska upp till C-nivå, tar A- och B-kursen i retorik och avslutar med en A-kurs i pedagogik. Då kan du ta ut en filosofie kandidatexamen (fil.kand) med huvudämnet svenska. Voila! Du är nu en äkta humanist och rustad för arbetslivet. Eller en fortsatt akademisk karriär.

Har du frågor? Kontakta vår studievägledare.

Liknande inlägg