Få hjälp med skrivandet: Long night against procrastination

Skjuter du upp det oundvikliga skrivarbetet så länge som möjligt? I så fall är du inte ensam. Nu hakar Språkverkstaden vid Uppsala universitet på trenden med Long night against procrastination. Onsdag 14 maj kl. 16–00 är det är det öppet hus i Engelska parken, hus 16, under rubriken ”Kom hit och kom loss”.

Få hjälp med att avsluta dina skrivuppgifter

För fyra år sedan ordnades för första gången en Long night against procrastination i Frankfurt (Oder). Universitetets skrivarcentrum ville uppmuntra och hjälpa studenterna att avsluta sina uppsatser, pm och andra skrivuppgifter inför terminsslutet. Att skjuta upp det oundvikliga, prokrastinera, är ett stort problem för människor i allmänhet och studenter i synnerhet. Idén spred sig till ett ökande antal universitet i Tyskland och USA och nu är det dags för Long night against procrastination även vid Uppsala universitet.

Öppet hus på Engelska parken 14 maj

Evenemanget hålls i Engelska parken men riktar sig till studenter vid alla campus. Flera av Språkverkstadens handledare finns på plats och Karin Boye-biblioteket håller öppet till kl. 19 men bibliotekarier finns med även senare under kvällen. Det blir korta föreläsningar, workshops och drop in-rådgivning om vetenskapligt skrivande, presentationsteknik och effektiv studieteknik. Bibliotekarierna finns på plats för frågor om litteratursökning med mera.

”Kom hit och kom loss”

Fungerar strukturen i min text eller mitt föredrag? Är språket bra? Vad behöver jag arbeta vidare med före inlämning eller redovisning? Den som vill kan sitta kvar i lokalerna hela kvällen och dra nytta av den hjälp som erbjuds. Det är bra att ta med egen dator eftersom Språkverkstaden bara har ett fåtal bärbara datorer. Gratis energitillskott som frukt, kaffe, yoghurt och avslappningsövningar kommer att finnas.

Läs mer om Long night against procrastination som evenemang vid flera universitet i Europa och USA:

Liknande inlägg