Om akademiska djupdykningar och plask

Johan hette en kille. Han var huvudperson i en roman jag matades med på gymnasiet – Göran Tunströms Tjuven – och hade en rätt miserabel tillvaro. Utan att gå för långt kan man säga att det rådde svåra socioekonomiska förhållanden, vilket gjorde att han kände