Svenska för studerande med annat modersmål

Svenska för studerande med annat modersmål är för dig som vill fördjupa dina kunskaper i svenska

Mer svenska för dig med grundläggande behörighet

Svenska för studerande med annat modersmål (SAMS) är för dig som redan har grundläggande behörighet i svenska. I kursen får du fördjupa dina kunskaper om det svenska språket. Du lär dig om svenskans grammatik och struktur och om olika stilnivåer i språket. Du får även utveckla ditt skrivande och talande.

Svenska för utländska studerande passar dig som vill lära dig mer om …

  • muntlig framställning
  • skriftlig framställning
  • ljudlära och fonetik
  • grammatik
  • textläsning

Läs mer om SAMS i vår blogg.