Vad gör Nordiska studierådet?

Nordiska studierådet

Nordiska studierådet

Nordiska studierådet (NSR) är en förening för alla studenter på Institutionen för nordiska språk och en del av Uppsala studentkår. Nyligen publicerades en presentation av Nordiska studierådet och i detta inlägg går vi in djupare på vad vi konkret gör i studierådet – arbetar för förbättrade kursvärderingar, anordnar föredrag för studenter och planerar för en arbetsmarknadsmässa för studenter i svenska.

Vårt arbete med institutionens kursvärderingar

NSR är en ung förening; vi bildades våren 2012. Sedan dess har vi som en av våra huvudfrågor bedrivit en kampanj för förbättringar rörande kursvärderingar. Det som framkommer i kursvärderingarna är ett viktigt underlag för förbättringar av kurser och därför en konkret möjlighet för studenterna att göra sina röster hörda. Men problematiskt är dels att svarsfrekvensen sjunkit sedan universitetet infört digitala kursvärderingar, dels att (de ibland magra) resultaten inte alltid följs upp av institutionen. I slutet av höstterminen 2012 gick vi därför runt och påminde studenter på Nordiskas kurser att fylla i kursvärderingarna. Vi har även pratat med lärarna om att de mer aktivt ska påminna studenterna om detta, samt själva ge återkoppling utifrån resultaten. Arbetet med kursvärderingar är något vi kommer att fortsätta med under året.

Kursvärderingarna ger en konkret möjlighet för studenter att göra sina röster hörda. 

Studiesocial verksamhet och föredrag om hen

I övrigt har vi främst engagerat oss i det som formellt kallas studiesocial verksamhet. I decembers värsta snökaos arrangerade vi ett mycket uppskattat och välbesökt föredrag, då doktoranden Daniel Wojahn berättade om sin forskning om könsneutrala pronomen. Wojahn visade hur människors föreställningar om personer påverkas av hur personerna benämns. Föredraget blev på samma gång en intressant fördjupning som en sammanfattning av den hen-debatt som pågått under hösten.

Wojahn visade hur människors föreställningar om personer påverkas av hur personerna benämns.

Föredrag om översättningsarbetets utmaningar

I april i år var det dags för ett nytt föredrag. Översättaren och doktoranden Alva Dahl berättade om utmaningar i litterär översättning med nedslag i ett tidigare och ett aktuellt översättningsarbete – Blek kung (översatt 2012) av den amerikanska författaren David Foster Wallace och den ännu inte utgivna översättningen av Zadie Smiths NW. Föredraget gav en spännande inblick i översättningsarbetets alla stadier. Dahl menade att hon ibland snarast kände sig som en projektledare som engagerade olika personer med specialistkunskaper. Idealet var den kompis som var nördigt intresserad av både ekonomi och tennis – en utmärkt kunskapskälla för att komma tillrätta med författaren Wallaces ganska svåröversättbara terminologi.

Idealet var den kompis som var nördigt intresserad av både ekonomi och tennis.

Planerad föredragsserie till hösten

För att få en (än) större kontinuitet planerar vi nu ett antal föredrag till hösten, som ska bindas samman av ett gemensamt tema. Till hösten kommer vi även att utreda möjligheterna att anordna karriärdagar för att synliggöra jobbmöjligheter kopplade till språk efter avslutade studier. Vi hoppas kunna bjuda in exempelvis logopeder, förläggare och språklärare till dessa dagar.

Liknande inlägg