Muntlig kommunikation i topp

Nu vet vi hur många studenter som har sökt vårterminens kurser vid Institutionen för nordiska språk. Följande tre kurser är mest populära: Muntlig kommunikation 1 7,5 hp Professionell svenska A 30 hp Danska 1 7,5 hp