Namntrender bland nyfödda i Norden

Emma, William, Lucas och Oscar är namn som var populära bland nyfödda under 2012 i Sverige, Danmark och Norge. Det finns många likheter i namntrenderna i dessa tre länder medan namnen på Island skiljer sig mot de skandinaviska länderna. Jag har i min undervisning i namnforskning sammanställt

Om rätten till ett rättstavat namn

Vem bestämmer hur ett namn ska stavas? Namnbäraren, är väl det självklara svaret. Men det finns gränser för hur namn kan stavas i Sverige. Märit Fränden, som disputerat vid institutionen och nu arbetar vid Hugo Valentin-centrum, forskar om hur utländska namn anpassas och förändras för