Om rätten till ett rättstavat namn

Vem bestämmer hur ett namn ska stavas? Namnbäraren, är väl det självklara svaret. Men det finns gränser för hur namn kan stavas i Sverige. Märit Fränden, som disputerat vid institutionen och nu arbetar vid Hugo Valentin-centrum, forskar om hur utländska namn anpassas och förändras för