Presentation av Nordiska studierådet

Kanske har du sett de blåa kåraffischerna där en förening med namnet Nordiska studierådet (NSR) informerar om föredrag och årsmöten? Kanske har du blivit nyfiken och deltagit i något evenemang, eller så har dina tankar glidit iväg åt något annat håll, då du inte riktigt har förstått vad Nordiska studierådet är för en sammanslutning.

Nordiska studierådet

Lina Alsbjer, Carin Svedjedal, Malin Mark och Aron Teurnell är eldsjälarna i Nordiska studierådet.

Enkelt uttryckt är Nordiska studierådet en förkortning av Studierådet på Institutionen för nordiska språk; alltså en förening för oss studenter på institutionen. Nordiska studierådet är i sin tur en del av Uppsala studentkår, och det finns även studieråd på andra institutioner och program. Huvuduppgifterna för ett studieråd är att tillvarata studenters rättigheter och verka för förbättringar för studenterna. Hur dessa uppgifter sedan realiseras är i stor utsträckning upp till de enskilda studieråden.

Ett engagemang i studierådet är ett utmärkt sätt att få en större inblick i hur universitetet i stort är uppbyggt.

Studentinflytande och studentengagemang

En återkommande punkt på våra möten är att vi rapporterar från de styrelser och arbetsgrupper där vi sitter som studentrepresentanter. På institutionen finns bland annat en arbetsgrupp för jämställdhets- och likabehandlingsfrågor och en för arbetsmiljöfrågor. Även på institutionsstyrelsens möten deltar representanter från oss, liksom på (humanistiska) sektionsrådets möten. Då det är på studierådets möten som representanter till dessa grupper och styrelser väljs är ett engagemang i studierådet också ett utmärkt sätt att få en större inblick i hur universitetet i stort är uppbyggt. Liksom genom medverkan i studierådet ger engagemang i andra organ i kåren och på institutionen möjligheter att påverka viktiga beslut utifrån ett studentperspektiv.

Alla studenter som läser vid Institutionen för nordiska språk är välkomna på NSR:s möten.

Välkommen till Nordiska studierådet!

Alla studenter som läser vid Institutionen för nordiska språk är välkomna på NSR:s möten. För att delta i ett möte behöver du inte vara med i rådet. Bara ledamöter i rådet får rösta, men alla kan komma med förslag, diskutera, äta vetelängd och dricka kaffe. Till hösten behöver vi dock fler ledamöter till rådet, då åtminstone en av de nuvarande ledamöterna kommer att ta examen i vår och avsluta sina studier vid institutionen. Vi kommer i början av höstterminen att ha ett årsmöte då en ny styrelse väljs. Som ledamot i studierådet är det upp till dig själv hur mycket tid du vill lägga ner. Är du extra intresserad av en viss typ av frågor kan du till exempel välja att fokusera på dem och vara mindre aktiv i annat. På alla möten deltar också studiebevakaren vid språkvetenskapliga fakulteten, vilket verkligen underlättat för oss då studiebevakaren brukar ha stenkoll på formalia och dessutom agera sekreterare.

Gilla oss på Facebook!

För att känna dig för, ställa frågor eller bara få en större inblick i vår verksamhet är du alltid välkommen på våra möten. Följ oss på vår Facebooksida eller mejla till studiebevakaren på språk på studiebev.sprak@us.uu.se. Hon vidarebefordrar sedan meddelandet till oss.

Liknande inlägg