Nytt översättarprogram till hösten!

Till hösten drar vi igång ett helt nytt masterprogram i översättning! Det blir nya kurser, nya kursmål, nya behörighetskrav och inte minst ett nytt examensområde.

I december inrättade rektorn översättning som huvudområde vid Uppsala universitet. Det innebär alltså att du nu kan ta en formell examen i översättning. Tidigare har översättarstudenterna inom programmet tagit ut examen i målspråket svenska eller i källspråket (målspråk: det språk man översätter till, källspråk: det språk man översätter från).

Enbart engelska som källspråk

Det nya examensområdet kommer till en början att befästas med engelska, och de kommande åren kommer vi alltså bara att ha antagningar i engelska. Vårt programförslag innehöll förutom engelska även franska, spanska, tyska och ryska som källspråk, något som kan komma att bli aktuellt längre fram.

Fler fristående kurser för masterstudenter

Det nya programmet ger också större möjligheter för andra masterstudenter att läsa fristående kurser inom Översättarprogrammet. Till hösten kan du söka kurserna Skrivande, textanalys och situationell variation och Kontrastiv analys ur ett översättningsperspektiv, både på 7,5 hp vardera.

Sök Översättarprogrammet senast 15 april

Du söker till programmet och till de fristående kurserna i vanlig ordning före 15 april på antagning.se. För att vara behörig att söka ska du ha en kandidatexamen med minst ett års högskolestudier i engelska (60 hp). Om du uppfyller behörighetskraven kommer du att bli kallad till ett antagningsprov i maj.

Varmt välkommen att söka till det nya programmet!
Cecilia Berglund Barklem, programsamordnare

Liknande inlägg