Litteracitet ur ett andraspråksperspektiv

Är du språkvetare och intresserad av flerspråkighet? Är du lärare och vill fördjupa dig i språkets betydelse för flerspråkiga elevers lärande?

Litteracitet ur ett andraspråksperspektiv

Kursen behandlar olika teorier om litteracitet och vad det betyder för flerspråkiga individer.
Foto: Magnus Hjalmarsson © Uppsala universitetsbibliotek

I så fall är kursen Litteracitet ur ett andraspråksperspektiv, 7,5 hp, något för dig. Kursen behandlar olika teorier om litteracitet och vad det betyder för flerspråkiga individer. Med litteracitet menar vi inte bara att läsa och skriva utan all kommunikation som kan kopplas till olika slags texter, och hur man pratar om och värderar dem. Här ingår också hur texter, bilder och digitala verktyg tillsammans skapar mening.

Du får lära dig mer om olika förutsättningar för litteracitet för individer i olika åldrar och med olika bakgrunder. Vad innebär det att lära sig läsa på ett annat språk än modersmålet? Hur kan man som lärare arbeta för att stötta sina elevers litteracitetsutveckling? Vad betyder litteracitet för delaktighet i olika gemenskaper i utbildning, yrkesliv och samhälle?

Efter kursen kommer du att ha en djupare förståelse för vad litteracitet innebär i olika sammanhang i och utanför skolan, vad det innebär att utveckla litteracitet på ett andraspråk och hur man som lärare i alla ämnen kan arbeta för att främja flerspråkiga elevers litteracitetsutveckling.

Liknande inlägg