Läs Tillämpad språkriktighet eller Översättningsvetenskap

Den första omgången av det nya Översättarprogrammet är i full gång, och nu är det hög tid att söka till vårens fristående kurser inom programmet: Tillämpad språkriktighet och språkvård (7,5 hp) och Översättningsvetenskap (7,5 hp).

Läs en fristående kurs inom Översättarprogrammet i vår! Foto: Tommy Westberg, Uppsala universitet

Läs en fristående kurs inom Översättarprogrammet i vår!
Foto: Tommy Westberg, Uppsala universitet

Tillämpad språkriktighet och språkvård

Dagens föränderliga språksamhälle ställer stora krav på språkvård och språkriktighetsarbete. I kursen Tillämpad språkriktighet och språkvård får du läsa om olika aspekter av språklig förnyelse och språkförändring, med särskild tyngd vid översättningsfrågor. Du får också använda det du lär dig rent praktiskt genom att utforma, omarbeta och anpassa egna och andras texter med utgångspunkt i språkriktighet och begriplighet.

Om kursen, vårterminen 2015

  • Studietakt: Halvfart mellan vecka 4 och 13.
  • Behörighet: För att läsa kursen måste du ha en kandidatexamen med minst 60 högskolepoäng i svenska språket/nordiska språk, motsvarande A och B.
  • Anmäl dig till kursen senast 15 oktober på antagning.se.
  • Mer information om kursen

Översättningsvetenskap

Översättningsvetenskap är ett spännande tvärvetenskapligt ämne. I kursen studerar du översättningsvetenskapens historia och utveckling och hur dess teorier och begrepp kan användas av forskare och yrkesaktiva översättare. Översättningar studeras både som process och produkt, och du får använda dina nya teoretiska kunskaper för att analysera och bedöma översättningar av olika slag under kursen.

Om kursen, vårterminen 2015

  • Studietakt: Halvfart mellan vecka 14 och 23.
  • Behörighet: För att läsa kursen måste du ha en kandidatexamen i språkvetenskapligt ämne med ett examensarbete om minst 15 högskolepoäng.
  • Anmäl dig till kursen senast 15 oktober på antagning.se.
  • Mer information om kursen

 

 

Liknande inlägg