Läs nya, fristående kurser inom Översättarprogrammet

Som du kanske redan vet får Översättarprogrammet nya kläder till hösten. Det blir nya kurser, nya kursmål, nya behörighetskrav och inte minst ett nytt examensområde. Det nya programmet ger också större möjligheter för andra masterstudenter att läsa fristående kurser inom Översättarprogrammet.

Tillägg 2014-10-01:
Ännu finns chansen att läsa Kontrastiv analys ur ett översättningsperspektiv som ges som fristående kurs inom Översättarprogrammet i november 2014. Lärare på kursen är Ulf Norberg och Carina Gossas. Kursen är öppen för sen anmälan på antagning.se.

Har du en kandidatexamen och är nyfiken på översättning? Då kan du till höstterminen söka de helt nya kurserna Skrivande, textanalys och situationell variation (7,5 hp) och Kontrastiv analys ur ett översättningsperspektiv (7,5 hp).

Skrivande, textanalys och situationell variation

Kursen ger dig avancerad kunskap i skrivande och textanalys, och du får producera både skönlitterära texter och sakprosatexter med olika kommunikativa syften. Du får också analysera originaltexter och översatta texter utifrån textanalytiska perspektiv. För att förbättra din förmåga att producera och analysera text behandlas modern svensk grammatik- och textforskning.

Om kursen:

  • Omfång: 7,5 hp
  • Behörighet: Kandidatexamen med minst 60 hp i svenska
  • Studietakt: Halvfart, vecka 36–45
  • Anmäl dig till kursen senast 15 april
  • Vid frågor kontakta oversattarprogrammet@nordiska.uu.se

Kontrastiv analys ur ett översättningsperspektiv

Kursen ger en introduktion i översättningsvetenskap med kontrastiv, jämförande analys. Fokus ligger på att analysera, diskutera och beskriva skillnader mellan texter och deras översättningar ur olika språkliga och kulturella perspektiv. Du får kunskaper om översättning som produkt och om hur språkliga skillnader påverkar översättningsarbetet.

Om kursen:

  • Omfång: 7,5 hp
  • Behörighet: Kandidatexamen i språk
  • Studietakt: Halvfart, vecka 46–03
  • Anmäl dig till kursen senast 15 april
  • Vid frågor kontakta oversattarprogrammet@nordiska.uu.se

Liknande inlägg