Lär dig att popularisera vetenskap – kurs under vt 16

På vårterminer jämna år, och endast då, erbjuder Institutionen för nordiska språk kursen Att presentera och popularisera vetenskap. Våren 2016 är det alltså återigen dags för den här intressanta, angelägna och praxisorienterade utbildningen som riktar sig till studenter på avancerad nivå och till doktorander på olika utbildningar inom universitetets alla fakulteter.

Att skapa intresse för sina presentationer

annons-popularisera
Vid nio seminarier fördelade under hela terminen utvecklar vi på kvartsfart förmågan att skapa effektivare, intresseväckande och klart mottagaranpassade presentationer av vetenskap i tal och skrift i en rad skilda genrer inom universitetsutbildning, forskning och populärvetenskap.

En angelägen och praxisorienterad kurs för alla studenter på avancerad nivå

Både muntliga och skriftliga genrer

En lång rad muntliga genrer uppmärksammas i kursen. De är seminariet, föreläsningen, uppsatsventilationen, konferensföredraget, disputationen, det populärvetenskapliga föredraget, radiointervjun, teveframträdandet. De skriftliga genrerna är posterpresentationen, konferensartikeln, tidskriftsartikeln, monografiavhandlingen, pressmeddelandet, debattartikeln, essän, den populärvetenskapliga artikeln. Några av dessa genrer tillämpar vi i praktiska övningar.

Praktiskt arbete utifrån kommunikationsvetenskapliga teorier

I de konkreta uppgifterna, som du samlar i en portfolio inför en avslutande bedömning, stöds du av lärarhandledning och kamratrespons. Den arbetsformen ökar din förståelse för den akademiska praktiken med sakkunniggranskning och redaktionsarbete av vetenskaplig produktion. Allt praktiskt arbete har självfallet sin grund i moderna kommunikationsvetenskapliga teorier.

Om kursen

Liknande inlägg