Är med och gör skillnad för svenskt fackspråk

Olof Pettersson är 25 år och gör just nu praktik på Terminologicentrum TNC, genom Språkvetarprogrammet vid Uppsala universitet. Genom praktiken fick han också sitt första språkjobb – assisterande terminolog på TNC.

Inte alltid lätt att veta yrkesväg

Som många andra språkstudenter hade Olof från början inte en glasklar bild av vad han ville arbeta mer efter studierna. Han började att läsa lingvistik inom programmet med tanken att ha det som huvudämne, men gick sedan över till att läsa svenska. Andra kurser han har läst är kulturantropologi och några strökurser i historia.

Olof Pettersson är språkvetarstudent, har svenska som huvudämne och praktiserar på Terminologicentrum TNC.

– Det var när jag blev tipsad om kursen Professionell svenska som polletten föll ned. Jag insåg att det praktiska bruket och vården av det svenska språket är något som jag skulle tycka om att arbeta med. Bilden har klarnat efter hand men den är fortfarande inte fullständigt ogrumlad.

Värdefullt med praktisk erfarenhet

Inom Språkvetarprogrammet kan man välja att ha en termin praktik, något som för Olof var ett givet val.

– Genom praktiken kan jag visa att jag inte bara har teoretisk kompetens utan även praktisk. TNC verkade i mina ögon passa mina språkliga kunskaper, samtidigt som jag skulle få bredda min egen förståelse för hur man arbetar med språkvård på en praktisk nivå.

Det är värt oerhört mycket att ha arbetsmarknadskontakter innan utbildningen är slut. Så är du student – nätverka!

Praktikplats genom studentengagemang

Vägen till praktikplatsen började när Olof, som var engagerad i Humanistiskt initiativ, rekryterade TNC som språkföretag till den humanistiska arbetsmarknadsmässan på Humanioradagarna 2012. Eftersom få studenter vet vad TNC är och vad en terminolog gör tyckte Olof att det var en bra idé att kontakta dem. Efter mässan hörde Olof av sig till vd Anna-Lena Bucher och frågade om det fanns möjlighet att göra praktik där, vilket de var positiva till.

– Under mitt engagemang i Humanistiskt initiativ lärde jag mig att det är värt oerhört mycket att ha arbetsmarknadskontakter innan utbildningen är slut. Så är du student – nätverka! Engagera dig i studiesociala verksamheter, i synnerhet sådana som sträcker sig utanför universitetsvärlden.

Slängdes rakt ut i terminologihavet

Som praktikant på TNC får Olof prova på de flesta arbetsuppgifter som de anställda terminologerna har. Utredningar av termer kan kräva genomgångar av remisser till gamla ordböcker, telefonsamtal med fackexperter och bläddrande i böcker ur TNCs referensbibliotek och ofta diskussioner med de övriga medarbetarna. Han har även svarat på termfrågor, undersökt hur TNCs termrekommendationer har accepterats i olika fackområden och kontrollerat och redigerat material till Rikstermbanken (Sveriges nationella onlinetermbank).

– Det första jag fick göra var att sätta mig in i den terminologiska teori som verksamheten bygger på. Efter några dagar slängdes jag rakt ut i terminologihavet och mina första simtag fick bli att utreda en fråga som kommit in om en termpost i Rikstermbanken.

– Den kunskap om språkvårdsargument som jag har fått genom kurserna i svenska kommer väldigt ofta till nytta. Dessa argument, i samband med den helhetssyn på språk man får i studiet av lingvistik, ger ett bra utgångsläge till när man svarar på termfrågor.

Man måste älska att hålla på med språk på samma sätt som en mekaniker måste älska att hålla på med maskiner.

Gör skillnad för svenskt fackspråk

Olof trivs som fisken i vattnet på TNC och han ser fram emot att få arbeta som assisterande terminolog till sommaren.

– Det allra roligaste är att lära sig saker från alla möjliga olika fackområden, att få vara med och göra skillnad för svenskt fackspråk, att tillämpa många språk- och lingvistikkunskaper som utanför en yrkessituation mest kan ägnas åt nördiga tidsfördriv och att få träffa Sveriges allra främsta yrkesverksamma språkmänniskor.

– Som terminolog måste man älska att hålla på med språk på samma sätt som en mekaniker måste älska att hålla på med maskiner. Man måste ha samma syn på ord och grammatik som en trädgårdsmästare har på växter, och samma syn på språket som hen har på sin trädgård. Och man måste vara nyfiken.

Liknande inlägg