Litteracitet ur ett andraspråksperspektiv

Vad innebär det att lära sig läsa på ett annat språk än modersmålet?

Är du språkvetare och intresserad av flerspråkighet? Är du lärare och vill fördjupa dig i språkets betydelse för flerspråkiga elevers lärande? I så fall är kursen Litteracitet ur ett andraspråksperspektiv, 7,5 hp, något för dig. Kursen behandlar olika teorier om … Läs mer

Läs SVAS och lär dig hur man lär sig svenska

Hur kan man som lärare påverka språkinlärningen hos elever med annat modersmål än svenska?

Hur lär man sig ett andraspråk och hur skiljer det sig från att lära sig ett modersmål? Hur väljer en flerspråkig individ mellan sina olika språk? Hur kan man som lärare påverka språkinlärningen hos elever med annat modersmål än svenska? … Läs mer