Läs SVAS och lär dig hur man lär sig svenska

Hur kan man som lärare påverka språkinlärningen hos elever med annat modersmål än svenska?

Hur lär man sig ett andraspråk och hur skiljer det sig från att lära sig ett modersmål? Hur väljer en flerspråkig individ mellan sina olika språk? Hur kan man som lärare påverka språkinlärningen hos elever med annat modersmål än svenska? … Läs mer