Om oss

Nordiska språk. En institution sedan 1857

Länge var det latin som var det främsta bildade språket i Sverige. Men under 1800-talet ökade intresset för svenska språkets ursprung och dialekter allt mer och man insåg också hur viktigt det var att satsa på svenskan i utbildningssyfte. Därför inrättade man år 1857 en professur i nordiska språk vid Uppsala universitet.

Mångsidig forskning om dagens och gårdagens språk

Idag är vi en stor institution med över hundra anställda. Forskningen som bedrivs undersöker svenska språket och de nordiska språken, i både gamla och nya språkskeden. Textforskning, sociolingvistik, namnforskning, runologi, samtalsanalys och stilistik är några exempel på de forskningsgrenar som finns här.

Språkstudier är alltid viktigt – och särskilt idag

Goda kunskaper i språk har nog aldrig varit så viktigt som idag. Både för utbildning och arbetsmarknad ställs höga krav på språkförmåga och kommunikativa kunskaper. Därför vill vi bidra med inspiration till och information om hur du kan skaffa dig dessa kunskaper genom att plugga svenska.