Välj din kurs!

Vad är du intresserad av?

Har du inte läst svenska på universitetet tidigare börjar du läsa på A-nivå. Där har vi fem olika inriktningar på våra terminskurser. Vi har också kortare kurser som oftast går heltid i fem veckor. Nedan får du en överblick över våra kursområden på grundnivå. Där du kan se vilken inriktning som passar dig bäst.

xx = en hel delkurs
x = ingår i en delkurs

Nordiska språk AProfessionell svenska ASvenska för utländska studerandeSvenska språket ASvenska som andraspråk AKortare kurser
Läs merLäs merLäs merLäs merLäs merLäs mer
Skriva×××××××××
Textanalys××××××××
Tala××××××
Presentera×××
Grammatik och semantik×××××××××××
Danska××
Norska××
Isländska××××
Språkhistoria×××××
Namnforskning××××
Runor××××
Språk och samhälle××××××××××
Språkvård och språkpolitik×××××
Dialekter×××××
Samtalsanalys××××
Språk och kön×××××
Flerspråkighet×××××
Ljudlära och uttal×××××
Kultur och etnicitet××
Barns språkutveckling×
Nordiska språk AProfessionell svenska ASvenska för utländska studerandeSvenska språket ASvenska som andraspråk AKortare kurser