Masterprogram i skandinavistik

Masterprogram i skandinavistik är för dig som vill studera nordiska språk, nordisk litteratur, historia och kultur i ett tvärvetenskapligt perspektiv

Masterprogrammet i skandinavistik är ett nytt program vid Uppsala universitet och ges i samarbete mellan Litteraturvetenskapliga institutionen och Institutionen för nordiska språk. Efter utbildningen kan du välja att fortsätta inom akademin eller arbeta med språk och kultur med skandinavisk inriktning.

Vem kan söka Masterprogram i skandinavistik?

För att söka till programmet behöver du ha en kandidatexamen (180 hp) inom det humanistisk-samhällsvetenskapliga området med minst 60 hp inom skandinavistik. Med detta menas språkliga eller litterära studier i svenska, danska, norska eller isländska. Programmet har platsgaranti.

Hur ser utbildningen ut?

Programmet går två år på helfart och innehåller både obligatoriska och valbara delkurser. Det går att ta ut en magisterexamen (60 hp) efter ett år om du skriver en magisteruppsats. Du väljer själv om du vill ha inriktning språk eller litteratur, och uppsatsen skrivs i ett av dessa ämnen – 15 hp i språk eller 30 hp i litteratur. Man får gärna göra en utbytestermin vid ett utländskt universitet och det finns också möjlighet att göra praktik under utbildningen.

Vad gör man sen?

Efter masterprogrammet har du möjligheter att arbeta med kulturförmedling i vid mening. Du kan arbeta som informatör inom statlig förvaltning, organisationer eller internationella affärsföretag. Programmet öppnar även för karriärvägar som modersmålslärare, översättare och för fortsatt arbete inom universitetet.