Översättarprogrammet

Besök Översättarprogrammet på Facebook

Översättarprogrammet är för dig som vill arbeta som översättare, med skönlitteratur eller fackspråk

Översättarprogrammet är en yrkesutbildning på masternivå i både litterär och fackspråklig översättning. Att översätta kräver utmärkta språkkunskaper, inte minst inom svenska som man översätter till. Därför ligger Översättarprogrammet hos oss på Institutionen för nordiska språk.

Vem kan söka till Översättarprogrammet?

För att söka till programmet behöver du ha en kandidatexamen (180 hp) med minst 60 hp i engelska samt ett godkänt antagningsprov. Provet gör du våren innan programmet startar.

Hur ser utbildningen ut?

Programmet går två år på helfart och startar varje höst. Utbildningen har tre huvudspår: praktiskt översättning, svenska och översättningsvetenskap och du får både teoretiska och praktiska kunskaper om översättning, skrivande och redigering. Den sista terminen skriver du en masteruppsats där du väljer mellan att göra en översättning med översättningskommentar eller en vetenskaplig undersökning. Utbildningen är mycket yrkesinriktad och tät kontakt hålls med arbetsmarknaden och med yrkesverksamma översättare.

Vad gör man sen?

Efter utbildningen får du en filosofie masterexamen (Master of Arts) på 120 hp med huvudämne översättning. Som professionellt utbildad översättare vid Uppsala universitet har du en bra grund för ditt framtida yrkesliv som översättare för verksamhet inom offentlig eller privat sektor såsom myndigheter, EU, näringsliv och förlag. Du har också möjlighet att söka dig vidare till forskarutbildning i språk.

Läs intervjuer med översättare på vår blogg.