Masterprogram i svenska

Masterprogram i svenska är för dig som vill arbeta med svenska språket som ditt främsta arbetsredskap

På vårt tvååriga masterprogram i svenska får du både bredda och fördjupa dina insikter om svenskan. Efter utbildningen kan du gå vidare mot en yrkesbana där det ställs höga krav på kunskaper i och på det svenska språket. Du blir också behörig att söka till vår forskarutbildning.

Vem kan söka Masterprogram i svenska?

För att söka till programmet behöver du ha en kandidatexamen (180 hp) med minst två terminer svenska på högskolenivå. Programmet har platsgaranti.

Hur ser utbildningen ut?

Utbildningen går två år på helfart och leder fram till en masterexamen i svenska. Det är också möjligt att läsa programmet på ett år och därefter ta ut en magisterexamen. Vill du ta en masterexamen skriver du en masteruppsats, och för magisterexamen gäller istället en magisteruppsats. Utbildningen består främst av valfria kurser, något som gör att du kan utforma din utbildning efter dina egna intressen. Det finns även möjlighet att göra praktik och att läsa en termin i ett annat nordiskt land.

Vad gör man sen?

Redan med en magisterexamen kan du söka till vår forskarutbildning. Vill du ut i arbetslivet är dina fördjupade kunskaper i svenska till stor nytta inom bland annat ordboksarbete, information och kommunikation, språkvård och dialekt- och namnarkiv.