Program

Ta en master i svenska, skandinavistik eller översättning

Har du redan läst tre år på universitetet och tagit en kandidatexamen kan du läsa ett av våra masterprogram – Masterprogram i svenska eller Masterprogram i skandinavistik. Master innebär två års studier på helfart på avancerad nivå. Läs mer om våra masterprogram.

Bli lärare i svenska

Vill du bli lärare i svenska kan du söka till Lärarprogrammet och läsa svenska hos oss på det sättet. En annan väg till läraryrket är att söka det kortare lärarprogrammet efter att du har läst dina språkämnen. Du kan också läsa svenska som andraspråk för att bli lärare i ämnet. Det gör du direkt hos oss. Läs mer om Lärarprogrammet.

Läs våra kurser inom Språkvetarprogrammet

Om du vill gå ett program på grundnivå med språkinriktning kan du söka till Språkvetarprogrammet. Utbildningen bygger på valfria delkurser där du väljer ett huvudspråk. Du kan välja att läsa svenska upp till C-nivå inom Språkvetarprogrammet. Du får då ut en kandidatexamen i svenska. Läs mer om Språkvetarprogrammet.

Kontakta oss om du vill veta mer om hur det fungerar att läsa ett program.