Svenska som andraspråk

Svenska som andraspråk är för dig som vill bli lärare i ämnet svenska som andraspråk

Språkinlärning och kulturella frågor

I Svenska som andraspråk får du kunskaper om hur man lär sig ett andraspråk och hur det skiljer sig från att lära sig ett modersmål. Du lär dig vad som kan påverka inlärningen och hur en flerspråkig individ väljer mellan sina olika språk beroende på situation. Du får också insikter i kulturella och språkpolitiska frågor.

Svenska som andraspråk passar dig som gillar…

  • andraspråksinlärning
  • språkutveckling
  • kulturella frågor
  • tvåspråkighet
  • grammatik

Svenska som andraspråk går också att läsa inom Ämneslärarprogrammet.
Läs mer om SVAS i vår blogg.