Grundkurser

Grundkurser på A-, B- och C-nivå

Grundkurser innebär att de ligger på en grundläggande nivå. Man börjar läsa på A-nivå vilket motsvarar 30 hp (en termin). Därefter kommer B- och C-nivå, också de på 30 hp vardera. Vill du fortsätta läsa svenska därefter går du upp på avancerad nivå. På den nivån ligger också våra masterprogram, i svenska och skandinavistik.

Välj att läsa den inriktning som passar dig

Vi har fyra inriktningar på våra grundkurser – nordiska språk, svenska för utländska studerande, svenska som andraspråk och svenska språket. Vår tidigare inriktning professionell svenska ryms numera inom ramen för svenska språket. På sidan Välj din kurs kan du se en översikt över de olika inriktningarna. Läs mer om kurserna på respektive sida.