Kurser

Svenska är brett. Särskilt i Uppsala

Läsa svenska på universitetet

Kommunikativa kunskaper är efterfrågade i arbetslivet. Det är även insikter om människan, kulturer och historia. Med en kurs i svenska blir du en skickligare kommunikatör, en mer allmänbildad student och får nya perspektiv på din omvärld. Det har du nytta av vad du än vill arbeta med.

Välj mellan olika kurser och inriktningar

Vill du läsa svenska hos oss finns det mycket att välja på. Vi har ett brett utbud av kurser. Allt från språkhistoria och dialektologi till språksociologi och textanalys. Under Välj din kurs! kan du se vilken inriktning som passar dig.

Börja med kurser på grundnivå

Har du inte läst på universitetet tidigare börjar du med en av våra grundkurser. Vi har olika terminskurser på A-nivå och de kan alla byggas ut med en eller två terminer till. Vi har också kortare kurser i bland annat muntlig och skriftlig framställning.

Kandidatexamen – tre års studier

Med tre års universitetsstudier på grundnivå kan man ta ut en kandidatexamen. Man behöver då ett huvudämne som man har läst upp till C-nivå, det vill säga tre terminer. De övriga ämnena i examen kallas biämnen. Svenska kan vara både huvudämne och biämne. Läs mer om kandidatexamen.

Masterexamen – två år till

När du har tagit ut en kandidatexamen kan du fortsätta studera på masternivå. Då läser du två år på avancerad nivå, oftast på ett masterprogram. Vi har två masterprogram – Masterprogram i svenska och Masterprogram i skandinavistik. Översättarprogrammet är för närvarande vilande.

Bli lärare i svenska

Vill du bli lärare i svenska eller svenska som andraspråk kan du söka till Ämneslärarprogrammet.