Start

  • Din karriär
  • Språkkunskaper är efterfrågade

    Det är smart att ta en kurs i svenska oavsett vad du pluggar eller vad du kommer att jobba med. De flesta yrken förutsätter att man har kommunikativ kompetens. Det får du när du läser svenska.

  • Välj utbildning
  • Studenter och anställda bloggar
  • Karriärvägar